Ik ben Chantal Craamer, dankbare moeder van 2 zonen. Mijn achtergrond ligt in de communicatie. Communicatie speelt in al mijn diensten binnen praktijk Shantih een belangrijke rol.

Als pittige 20-jarige startte ik na mijn studie in de journalistiek en reclame. Op 23-jarige leeftijd richtte ik met mijn toenmalige partner een internationaal communicatiebureau op: GiDesign. Na 10 jaar strandde ons huwelijk, voor mij totaal onverwacht. En daarmee stopte ook mijn rol als directeur/eigenaar bj GiDesign, dat voor mij toen 'als mijn kindje' voelde. Het bureau draaide zeer succesvol en telde 23 medewerkers, waarmee ik elke dag intensief contact had. Het verlies van mijn toenmalige partner, een vechtscheiding die ongewild volgde, de zorg voor mijn 2 kleine kinderen, het plotsklappe stoppen van mijn zaak, het wegvallen van mijn collega's ... het was een hele harde dobber. Achteraf gezien was goede begeleiding toen erg welkom geweest.

Ik leerde belangrijke levenslessen. Mijn nieuwe situatie als alleenstaande moeder zorgde ervoor dat ik mijn keuzes veel  bewuster maakte. Ik koos ervoor dat mijn hart voor altijd de leidende factor zal zijn in al mijn keuzes. Zo ook op carrièrematig vlak. Mijn hart lag (en ligt) heel duidelijk bij het helpen van kinderen en ouders in hun proces naar verbetering in het leven. Ik verkocht GiDesign aan mijn ex-man en volgde nieuwe studies (TopCoach, Nederlandse Academie voor Psychotherapie (Integratieve Kindertherapie en Ouderbegeleiding), Mediation,  Masterclass Family Mediation, Systemisch Coachen, KIES Coaching). In 2008 richtte ik Shantih op voor hulp aan kinderen, ouders en partners en coaching voor het bedrijfleven. De diensten die ik via Shantih aanbied zijn:

- Family Mediation (begeleiding van echtscheidingsprocessen van ouders en mediation binnen families),

- Integratieve Kindertherapie,

- Ouderbegeleiding, (ook voor stiefouders!)

- KIES trainingen,

- Relatie Coaching en

- Persoonlijke Coaching.

Ik heb een extra specialisatie in echtscheidingsproblematieken bij kinderen en echtscheidingsbemiddeling voor ouders. Met name in het psychologische deel van de scheiding en het ouderschapsplan, incl. alle mogelijke omgangs- en zorgregelingen. Via First Chapter (opgericht in 2003) ben ik ook deels werkzaam in het bedrijfsleven (interim begeleiding van organisaties en veranderingsprocessen, mediation en coaching van managers).

Mijn 'drive' om kinderen, ouders en partners te helpen komt recht uit mijn hart. Ik gun het alle kinderen om het geluk en plezier dat het leven biedt, ook echt hartstochtelijk te mogen ervaren. Ik gun hen ouders die een goede hulpbron zijn in hun ontwikkeling. En dat ouders goed met elkaar kunnen praten met en over hen. Of ouders nu met elkaar of gescheiden van elkaar leven, ik wens alle kinderen hetzelfde toe.

Voor partners wens ik dat hun communicatie voorspoedig verloopt. Dat het nooit echt stokt en zij volop kunnen genieten van elkaar en van het leven. Zoals ik dat zelf ook doe. Samen met mijn huidige partner en met 'onze' 6 kinderen vormen wij een vrij uniek, doch prachtig samengesteld gezin. Naast liefde, ruimte voor eigenheid en respect is en blijft communicatie het sleutelwoord.

Het is fijn kinderen te mogen helpen op momenten dat zij 'niet lekker in hun vel zitten'. Als ze een steuntje in de rug nodig hebben. Als kinder- en jeugdtherapeut 'loop ik een tijdje mee' in de innerlijke belevingswereld van uw kind. Ik stel alles in het werk om te begrijpen wat hij/zij voelt, beleeft, denkt en doet. Om daar vervolgens verbanden in te ontdekken. En met uw kind 'te vertalen' op een manier waar u als ouders iets mee kunnen. Ik begeleid kinderen in de intensieve zoektocht naar hun eigen oplossingen. Ik geloof erin dat kinderen dat kunnen, willen en ook doen. Eigen oplossingen werken altijd beter dan aangereikte. Ik leer ze bewust om ook daarvoor te kiezen. Daarna gaan zij weer op eigen kracht verder. Altijd een mooi moment! Het is ook geweldig om te zien hoe ouders met praktische tips en handvaten voor communicatie hun kind nog beter kunnen begrijpen en weten hoe hem/haar te bereiken. Dat zorgt van alle kanten voor een mooie balans in het gezin.

Vele opleidingen en ervaring hebben mij hiertoe gebracht. Speciaal om kinderen te kunnen helpen heb ik de opleiding Integratieve Kindertherapie en Ouderbegeleiding gevolgd aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie te Amsterdam. In 2008 ben ik gestart met mijn eigen praktijk Shantih. Kinderen en ouders helpen bij echtscheidingsproblematieken is een extra specialisatie. Daarvoor heb ik de Masterclass Family Mediation en diverse workshops van experts op dit gebied.

Lees meer over Kindertherapie en Ouderbegeleiding
Lees meer over Ouderbegeleiding

In mijn praktijk werk ik veelal met kinderen uit ' gescheiden gezinnen. Echtscheidingsproblematieken bij kinderen worden steeds complexer en hebben mijn intense aandacht in de kindertherapie.

Steeds meer ouders vragen mij om begeleiding van hun echtscheidingsproces. Sommigen kiezen samen voor een scheiding en hebben de wens om hun kinderen daarmee zo min mogelijk te willen belasten. En dat is een mooi streven. Andere ouders raken in een vechtscheiding verwikkeld. Reden voor mij om in 2010 de Masterclass Family Mediation te volgen. Vanaf 1 september 2011 ben ik MfN register family mediator, gespecialiseerd in familiezaken. Vandaar de naam Family Mediator. Ik heb daarvoor ook mijn accreditatie behaald.

MfN staat voor Mediators Federatie Nederland, een kwalitatief goede beroepsvereniging, die allerlei eisen aan mij stelt. En terecht! Als geaccrediteerd Family Mediator begeleid ik ouders (of andervormige relaties) bij echtscheidingen, ouderschapsplannen, omgangsregelingen en conflicten tussen ouder/verzorger en kind. Daarnaast ben ik specialist in   relatie coaching, en het begeleiden van samengestelde gezinnen.

Relatie Coaching

Relatie Coaching helpt partners op een constructieve manier om te gaan met hun communicatie. Dit zorgt voor prettige en diepgaande communicatie tussen partners en kan relatieproblemen op langere termijn voorkomen. Het gaat om kwalitatief praten. Partners worden zich bewust van hun persoonlijke communicatiepatronen in hun relatie en de gevolgen daarvan. Zij lerenhun communicatie onder de loep te nemen. Een periodieke Relatie Coaching is voldoende om altijd in gesprek te blijven, ook over moeilijke onderwerpen.
lees meer...

Persoonlijke coaching

Persoonlijke Coaching ondersteunt u in uw persoonlijke ontwikkeling. Het helpt u stappen te zetten in de richting van uw persoonlijke doel. Soms is dat doel nog niet helemaal helder, maar weet u wel zeker dat u iets wil veranderen in uw leven. Coaching biedt u de kans uw doelen scherp te stellen. Net op die punten waarin u zich belemmerd voelt om echt de stappen te maken, kan zelfreflectie, inzicht en vertrouwen u aanmoedigen tot het zetten van die stappen. Ook zelfrelativering komt aan bod. Past het doel wel bij u?

Coaching geeft u de mogelijkheid om aandacht te besteden aan voor u belangrijke thema's en vragen, en om het geheel van alle kanten te bekijken. Ik vraag door, en door en door. Tot u bij de kern bent. Daar vindt u uw antwoorden.
lees meer...

TOP