Family Mediation

Ik ben NMI registermediator, gespecialiseerd in familiezaken. Vandaar de naam Family Mediator. Family Mediation is een methodiek om conflicten in familiezaken op een respectvolle wijze met elkaar op te lossen. U kunt hiermee een langdurige en dure juridische procedure voorkomen. Conflicten op het gebied van echtscheiding en het verplichte ouderschapsplan roepen vaak hoge emoties op. Een scheiding is een emotioneel proces en heeft vele ingrijpende gevolgen voor de toekomst, zowel voor u als voor uw kinderen. Begeleiding daarvan is mijn specialisatie. Family Mediation biedt u de kans om uw huwelijk met respect voor het verleden af te sluiten om vervolgens apart verder te gaan, zeer bewust van uw rol als ouder van uw beider kinderen. Vaak bereiken mensen een veel beter resultaat dan ze vooraf voor mogelijk hadden gehouden. Over het algemeen houdt men na mediation een respectvolle manier van communicatie met elkaar over, wat overlegsituaties in de toekomst, met name over en met de kinderen, vergemakkelijkt.

Voordelen van Family mediation in een scheidingsproces

Als Family Mediator ken en begrijp ik de emoties en daaruit voortvloeiend gedrag die een scheiding met zich mee kan brengen. Als u kiest voor Family Mediation krijgt u een objectief mediationproces, waarbij u allebei de kans krijgt (en neemt) uw beleving van de werkelijkheid weer te geven en uw wensen over de toekomst bespreekbaar te maken. Niets blijft onbespreekbaar. Ik inspireer u de dialoog aan te blijven gaan en te zoeken naar uw eigen oplossingen van conflicten die ongetwijfeld aan de orde komen. Mijn positie is een neutrale. Ik stel echter wel uw kinderen centraal in alle keuzes die u als ouders maakt in uw scheidingsproces. Mijn achtergrond als kindertherapeute helpt hierbij. Soms kunnen ieders standpunten tegenstrijdig zijn aan elkaar. Ik help jullie om de individuele uitgangspunten te formuleren in toekomstige belangen. Het is belangrijk dat er een krachtige dialoog mag zijn om die belangen zo scherp mogelijk te formuleren. Daarna begeleid ik jullie in de zoektocht naar eigen oplossingen. Meestal worden die ook gevonden. Kortom: Family Mediation biedt u de kans om na intensief overleg keuzes en beslissingen zelf in de hand te houden. U maakt toekomstgerichte afspraken met elkaar. En legt deze gezamenlijk vast in een bindende overeenkomst. Kortom: geen rechter die beslist hoe uw leven  en het leven van uw kinderen er na het conflict uitziet. Dat bepaalt u zelf.

De beste kans van slagen heeft Family Mediation als:

  1. u uw standpunten en belangen in respectvolle communicatie kenbaar wil maken aan elkaar,
  2. u allebei voor uw kinderen wil dat zij zich bij beide ouders thuisvoelen in de nieuwe situatie (hoe moeilijk soms ook)
  3. u de intentie heeft om conflicten gezamenlijk op te willen lossen, zonder tussenkomst van een rechter, maar wel onder professionele begeleiding

Als dat streven er niet is, dan past Family Mediation niet bij jullie. Als het streven er wel is, maar het lukt u niet samen, dan is Family Mediation een goede optie. Alles wat tijdens het mediationproces wordt besproken is vertrouwelijk en valt onder geheimhouding.

TOP