Family Mediation
Echtscheidings-bemiddeling / Ouderschapsplan

Als Family Mediator kan ik u helpen met:

  • het bemiddelen van uw echtscheiding
  • het ouderschapsplan

Een scheiding is een emotioneel proces. Verdriet, boosheid, angst .... emoties spelen in deze periode een grote rol. 'Hoe gaat het nu verder met de kinderen?' is de eerste vraag die beantwoord dient te worden. Zonder ouderschapsplan kunt u geen echtscheidingsverzoek bij de rechter indienen en wordt een scheiding dus niet uitgesproken.

Het is nogal wat zo'n scheidingsproces. Zeker met de dagelijkse zaken die ook 'gewoon' doorgaan. Het partnerschap eindigt, het ouderschap blijft uiteraard bestaan. Dat is eenvoudig gezegd, maar in de praktijk kent dat nogal wat 'struggles'. Ten eerste is er een afscheid van een liefdesrlatie, ten tweede afscheid van een ouder-samen relatie, ten derde gaat ieder een nieuwe rol verkennen als 'ouder apart'. En tenslotte dient er weer nieuwe realtie met elkaar te worden opgebouwd als collega-ouders. Het is nogal wat....

Family mediation helpt ouders om in dit proces in dialoog te komen en te blijven, ondanks emoties die zeker mee zullen spelen. Family mediation helpt om gedegen en respectvolle keuzes te maken richting de toekomst. Mijn persoonlijke expertise is het begeleiden van het scheidingsproces t/m het maken van het ouderschapsplan. In het ouderschapsplan geven ouders de intenties aan over wat zij de kinderen precies gunnen na de scheiding. En hoe zij de zorgverdeling voor hen gaan regelen. In het ouderschapsplan staan de kinderen centraal. Ouders kunnen heel verschillend denken over 'het belang van de kinderen' en emoties blokkeren soms bepaalde onderwerpen. Bij Family Mediation komen ze zeker allemaal aan bod en er worden afspraken over gemaakt. Alle belangrijke onderwerpen staan helder en duidelijk in afspraken .o Voor alimentatieberekening, boedelscheiding en pensioenopvolging werk ik nauw samen met een aantal gespecialiseerde echtscheidingsadvocaten, die kunnen aansluiten aan tafel. U kunt ook kiezen voor eigen adviseurs.

Family Mediation is een goede keuze als u:

  • graag zelf wil bepalen hoe uw eigen leven en het leven van de kinderen eruit gaat zien na de scheiding (en dat niet aan een rechter wil overlaten)
  • geen vechtscheiding wil
  • een gedegen en objectief scheidingsproces wilt met ruimte voor verwerking van emoties
  • in de ouderrol in goede communicatie wil komen en blijven met de andere ouder, zodat de kans op conflicten over en met hen in de toekomst minimaal is
  • alle belangrijke onderwerpen inhoudelijk goed aan de orde wil laten komen

Family mediation helpt u om gezamenlijk oplossingen te vinden voor, tijdens, en na de scheiding.

Ouderschapsplan en emoties

Ouders die gaan scheiden zijn verplicht om bij het indienen van hun officiele echtscheidingsconvenant bij de rechter een gedegen en door beiden ondertekend ouderschapsplan toe te voegen. Doel is dat ieder zijn/haar eigen weg kan gaan als ex-partner, en dat ieder de ouderrol blijft vervullen op een wijze die past bij de kinderen en u zelf. Family Mediation begeleidt u naar doordachte keuzes voor u en uw kinderen.

Het maken van een ouderschapsplan is in periode van scheiding niet altijd gemakkelijk. Soms zijn ongeloof en pijn nog te groot om echt met elkaar te kunnen praten, of raken conflicten echte zielszaken. Het kan zijn dat de ene partner al verder is in het proces dan de andere, waardoor de ene het proces te langzaam vindt gaan en de ander juist te snel. Vaste overtuigingen of boosheid kunnen verdere stappen belemmeren. Soms wordt er verschillend gedacht over wat goed zou zijn voor de kinderen na de scheiding. En soms is het lastig te denken als ouder-alleen omdat het 'alleen verder gaan' nog niet geheel is geaccepteerd. Hoe het ook is voor u: u blijft allebei ouder van uw kinderen. Bij een scheiding worden de ouderrol en de partnerrol 2 aparte rollen, daarnaast moet u een nieuwe relatie met elkaar opbouwen als 'collega-ouders'. En dat is wennen en soms ook 'slikken'. Het is goed om daarbij stil te staan. Family Mediation geeft ruimte aan alle emoties, houdt de communicatie gaande en stuurt het proces in uw eigen tempo naar een weloverwogen overeenkomst.

Vanuit mijn rol als kindertherapeut werk ik regelmatig met kinderen die 'last' ervaren van de scheiding van hun ouders. Vaak komt dat doordat ouders ruzien over afspraken die niet helder zijn gemaakt. Een scheiding is altijd ingrijpend voor kinderen. De manier waarop ouders hermee omgaan is bepalend voor de mate van 'last' die de kinderen hiervan gaan ervaren. Een ouderschapsplan dat is afgestemd op de belangen van de kinderen zal ervoor zorgen dat uw kinderen zo min mogelijk last ervaren en niet beperkt worden in hun ontwikkeling. Het is belangrijk dat beide ouders doordachte keuzes maken en dat men het eens is over de zorg en de verdeling ervan. Een goed ouderschapsplan biedt een goede basis voor een toekomst met zo min mogelijk kans op geschillen. Dat is prettig voor u als ouders, en vooral ook voor uw kinderen.

Tijdens het bespreken van het ouderschapsplan komen alle onderwerpen aan bod. Ook 'what if...' situaties worden besproken. Want situaties veranderen in de toekomst weer, kinderen komen in een andere leeftijdsfase, wellicht komt er ooit een nieuwe partner bij en ontstaan er nieuwe gezinssytemen... Een ouderschapsplan werkt het beste als men afspreekt dat men het na een bepaalde periode evalueert en bijstelt aan de actuele omstandigheden en wensen van de kinderen. Een ding is helder: het gaat uit van de belangen van de kinderen die recht hebben op omgang met beide ouders (tenzij er schadelijke zaken spelen en/of ouderlijk gezag is ontzegd).

TOP