Integratieve Kindertherapie en Ouderbegeleiding

Elke ouder wil dat het goed gaat met zijn / haar kind. En ieder kind wil zich gelukkig, blij en veilig voelen.
Soms lukt dit niet, en zit uw kind niet lekker in zijn vel. U heeft het gevoel dat u niet echt kan achterhalen waar uw kind nu precies mee zit. Of u weet het wel, maar wat is nu de oplossing hiervoor? Een ding is zeker: uw kind is niet onbekommerd en u wil graag dat dat verandert. Als uw dochter of zoon het ook zo ervaart, dan kan hij/zij bij mij terecht. Ouders melden kinderen aan met allerlei klachten. Therapie is overigens niet per definitie 'zwaar'. Kinderen lossen in therapie ook 'lichtere' problemen op.

Als u hulp zoekt voor uw kind tussen 4 en 13 jaar, dan ziet u op internet vele therapieen waar u uit kan kiezen. Zoveel dat het moeilijk is door de bomen het bos nog te zien. Natuurlijk kunt u deze 1 voor 1 gaan uitproberen. Integratieve kindertherapie werkt zo niet. Niet een methodiek staat centraal, wel uw kind. Alle bestaande therapieen zijn namenlijk terug te voeren naar maar 6 verklaringsmodellen. Integratieve kindertherapie zet alle modellen gelijktijdig in, precies afgestemd op uw kind. Daarom is de therapie kortdurend en kan uw kind weer snel op eigen kracht en 'ont-last' verder. Gemiddeld zijn er ca. 15 sessies nodig om contact te leggen, samen op zoek te gaan naar de last die het kind ervaart, de oplossingen te vinden in zichzelf en deze ook toe te leren passen.

Doel is om uw kind op een ontspannen speelse manier, controle te laten krijgen over datgene waar hij/zij last van heeft. Uw kind gaat ontdekken wat er nu precies speelt. En welk effect dat heeft op hem/haar. Uw zoon of dochter krijgt de uitdaging alle creativiteit te gebruiken om eigen keuzemogelijkheden voor oplossing/verbetering van de klacht te ontwikkelen. En gaat vervolgens de keuzes ook echt maken. Uw kind leert zo te vertrouwen op eigen kracht, ontwikkelt ik-sterkte en zelfvertrouwenen leert daarnaar te handelen. Daarna kan hij/zij op eigen kracht en 'ont-last' weer verder.

"Een les voor het leven."

Alle kinderen zijn uniek. De ene uit zich gemakkelijk in een gesprek, de ander in een spel, de ander in stilzwijgend tekenen. De ene wil een hoog tempo, de andere doet het liever rustig aan. Als kindertherapeut herken ik de verschillende manieren en tempo's. Samen met uw kind stap ik in zijn/haar innerlijke belevingswereld, om te ervaren wat uw kind voelt en bedoelt. Het is mijn taak om zo snel mogelijk de 'taal' van uw kind te leren en alles wat ik zie, hoor en beleef te 'vertalen'. Zo ga ik continu op zoek naar verbanden van wat uw kind mij laat zien. Spelenderwijs gaan we tijdens een sessie op zoek naar de echte problematiek/klacht/last die uw kind ervaart. Kinderen blijken zelf vaak de beste therapeuten te zijn ten aanzien van zichzelf, alleen...ze weten het vaak nog niet. Ik help ze mee om van onbewuste naar bewuste klachtenervaring te komen en daarna richting eigen oplossing/verbetering.

De therapie richt zich op de binnenwereld van het kind, maar ook op de buitenwereld. Het systeem rondom het kind, zoals gezin, familie, omgeving en school, speelt een belangrijke rol binnen de kindertherapie. Zo praat ik soms ook met andere belangrijke personen in het leven van uw kind, bijv. opa of leerkracht. Als ouder(s) krijgt u ca. 4 of 5 ouderbegeleidingsgesprekken waarin u praktische handvaten krijgt om uw kind te helpen. In de thuissituatie bent u immers de meest belangrijke hulpbron voor uw kind. U bent zeer nauw betrokken bij therapieproces. En ja... dat vraagt soms, met alle respect uiteraard, ook veranderingsbereidheid van ouders. U bent zijn/haar hulpbron thuis. Kindertherapie is altijd gekoppeld aan ouderbegeleiding.
Soms gaat ouderbegeleiding nog wat langer door als ouders daar behoefte aan hebben.

De therapie is afgelopen op het moment dat kinderen aangeven zelf weer krachtig, zelfstandig en vol vertrouwen in hun eigen wijsheid hun pad gaan vervolgen. Met een last minder, danwel diverse manieren om met een last om te kunnen gaan. Een les voor het leven.

TOP