Vergoedingen

Praktijk Shantih is gecontracteerde Jeugdhulpverlener (via Jeugdwet) en hulpverlener voor volwassenen (via WMO)  voor de gemeentes Best, Oirschot, Eindhoven, Veldhoven, Son en Breugel, Eersel, Valkenswaard, Waalre, Bergeijk, Heeze- Leende, Nuenen en Geldrop-Mierlo. Dit betekent dat ik u na een verwijzing van uw huisarts, GGD-arts, medisch specialist, het sociale zorgteam van uw gemeente of het Centrum Jeugd en Gezin van uw gemeente mag behandelen. De kosten worden dan vergoed door uw gemeente.

Woont u niet in deze gemeentes? Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden integratieve kindertherapie deels via uw aanvullende verzekering. Vergoeding is geheel afhankelijk van uw persoonlijke polisvoorwaarden. Informeer altijd eerst bij uw zorgverzekeraar daar deze de enige die u definitief uitsluitsel daarover kan geven. Voor globale informatie over vergoedingen in 2018, klik hier. Indien u zelf moet bijdragen, dan kunt u deze kosten vermelden onder de post 'bijzondere ziektekosten' in uw belastingaangifte.

Het is mogelijk om de sessies te betalen via uw PGB, als u die is toegewezen.

Ik ben SKJ Jeugd- en Gezinsprofessional (registratienr. 100017486), A-Register lid van de Vereniging van en voor Kindertherapeuten (VvvK, registratienr. A-11-121), registertherapeut bij de koepelorganisatie RBCZ (registratienr. 409119R), en aangesloten bij SCAG voor klacht- en tuchtrecht (registratienr. 11810).

Ik ben tevens geacrediteerd NMI/MfN Family Mediator. Steeds meer rechtsbijstandsbijzekeringen vergoeden mediation, omdat het strijd in een juridische procedure kan voorkomen over omgangsregelingen of afspraken tussen gescheiden ouders. Informeer dus altijd even bij uw rechstbijstandsverzekering.

TOP