Persoons Gebonden Budget (PGB)

Indien u een PGB indicatie heeft (Persoons Gebonden Budget) kunt u zelf zorg inkopen die u nodig vindt. Als u een indicatie heeft van de gemeente kan ik een contract afsluiten met de gemeente,

zodat uw PGB uitbetaald kan worden aan mij als hulpverlener.

U kan zelf kiezen welke begeleider u kiest. Ik bied individuele begeleiding aan, conform de criteria die gelden voor het PGB.

Samen met u maak ik uw zorgplan waarin uw doelstellingen t.b.v. het vergroten danwel het handhaven van uw zelfstandigheid en zelfredzaamheid nauwkeurig beschreven staan.

Na toewijzing van het zorgplan door de gemeente en het afsluiten van een contract tussen de gemeente en mij kunt u met starten met de individuele begeleiding.

TOP